Menu Close

Istanbul – The Bulgarian Government has decided to close the Intibah Newspaper published in Shumnu, which has been publishing anti-government propaganda against our Government”

Exhibition Ended

Istanbul – The Bulgarian Government has decided to close the Intibah Newspaper published in Shumnu, which has been publishing anti-government propaganda against our Government”

Exhibition DETAILS

Start Date: 24/02/2024 - 10:00:00
End Date: 25/02/2024 - 20:00:00

“Istanbul – The Bulgarian Government has decided to close the Intibah Newspaper published in Shumnu, which has been publishing anti-government propaganda against our Government”

Some Turkish periodicals in Bulgaria criticized the political, cultural and social reforms in Turkey after the proclamation of the Republic, sometimes harshly. These were closely monitored by the Turkish state. In order to prevent these criticisms, Turkish governments banned some publications from entering Turkey and tried to persuade Bulgarian governments to stop some publications through different means. Some of these efforts were effective. One of the publications subjected to these practices was Intibah , a newspaper focused on Islamic thought. As a matter of fact, the newspaper could only publish one more issue after this news.

İntibah newspaper, 1931, issue 83, page 1

“İstanbul – Bulgar Hükümeti Şumnu’da Çıkan ve Hükümetimiz Aleyhinde Neşriyat Yapmakta Olan İntibah Gazetesini Kapatmaya Karar Vermiştir”

Bulgaristan’daki bazı Türkçe süreli yayınları, Cumhuriyetin ilânından sonra Türkiye’de yapılan siyasi, kültürel ve toplumsal reformları yer yer sert dille eleştirmiştir. Bunlar Türkiye devleti tarafından yakından takip edilmiştir. Bu eleştirilerin önünü almak için Türkiye hükümetleri bazı yayınların Türkiye’ye girmesini yasaklamış, bazı yayınların ise durdurulması için Bulgar hükümetleri farklı yollarla ikna edilmeye çalışılmıştır. Bu çabaların bazıları etkili olmuştur. Bu uygulamalara maruz kalan yayınlardan birisi de İslâm düşüncesi odaklı bir gazete olan İntibah olmuştur. Nitekim gazetenin bu haberden sonra ancak bir sayı daha yayınlanabilmiştir.

İntibah gazetesi, 1931, sayı 83, sayfa 1

EVENTS