Menu Close

“Muslim World and Europe” – Açık Söz newspaper, 1937

Exhibition Ended

“Muslim World and Europe” – Açık Söz newspaper, 1937

Exhibition DETAILS

Start Date: 24/02/2024 - 10:00:00
End Date: 25/02/2024 - 20:00:00

“Muslim World and Europe”
One of the topics covered in the pages of the Bulgarian Turkish press and especially in the periodicals published on the axis of Muslim thought is the Islamic world. In addition to reporting the events in the Islamic world, they also aimed to increase the knowledge and consciousness of Muslims by making evaluations on the events. As the Second World War approached, it is observed that the Turkish press focused more frequently on the problems of the Islamic world as a result of Bulgaria’s rapprochement with Germany. The relations between the Islamic world and Europe were also occasionally reflected in the press of the period.
Açık Söz newspaper, 1937, issue 11, page 1

“Âlem-i İslâm ve Avrupa”
Bulgaristan Türkçe basını sayfalarında ve özellikle Müslüman düşünceyi eksenine alarak neşredilen süreli yayınların ele aldığı konulardan biri âlem-i İslâm’dır. İslâm dünyasında yaşananlar haber verildiği gibi, olaylar üzerine değerlendirmeler de yapılarak Müslümanların bilgisini arttırma ve bilincini yükseltme hedeflenmiştir. İkinci Dünya Savaşı yaklaştıkça Bulgaristan’ın Almanya ile yakınlaşması sonucu Türkçe basınının İslâm dünyası sorunlarına daha sıkça eğildiği gözlemlenmektedir. lem-i İslâm ve Avrupa ilişkileri de zaman zaman dönemin basınına yansımıştır.
Açık Söz gazetesi, 1937, sayı 11, sayfa 1

EVENTS