Menu Close

The Great Trust in Islam: The Caliphate, The Author: Mustafa Sabri” – Yarın newspaper

Exhibition Ended

The Great Trust in Islam: The Caliphate, The Author: Mustafa Sabri” – Yarın newspaper

Exhibition DETAILS

Start Date: 24/02/2024 - 10:00:00
End Date: 25/02/2024 - 20:00:00

“The Great Trust in Islam: The Caliphate, The Author: Mustafa Sabri”

Mustafa Sabri Efendi’s important work on the caliphate was published in the newspaper Yarın in different issues. In the 12th issue dated 12 Kanunuevvel 1927, Hasan Fehmi, the concessionaire of the newspaper, stated that they would publish Mustafa Sabri Efendi’s work in serialized form in the newspaper and mentioned about the book as a “his valuable writings on the caliphate, which constitutes the most important event of the Islamic world today”.

Yarın, 12 Kânûnuevvel 1927, issue: 12

“İslâm’da Emanet-i Kübrâ Yani: Hilâfet-i Muazzama-i İslâmiye, Muharriri: Mustafa Sabri”

Mustafa Sabri Efendi’nin hilafetle ilgili önemli eseri Yarın gazetesinde tefrika halinde yayınlanmıştır. 12 Kanunuevvel 1927 tarihli 12. Sayıda gazetenin imtiyaz sahibi Hasan Fehmi Mustafa Sabri Efendi’nin eserini “Bugün İslâm aleminin en mühim hadisesini teşkil eyleyen hilafet-i muazzama-i İslâmiye hakkındaki kıymetdâr teliflerini” okurlarına bir hizmet olmak üzere tefrika halinde neşredeceklerini beyan etmektedir.

Yarın, 12 Kânûnuevvel 1927, sayı: 12

EVENTS